maart 19, 2018

Coaching

De aanpak “individuele coaching kind” heb ik anders ingericht. Op basis van de ervaring de afgelopen jaren, richt ik mij inmiddels meer op de omgeving van het kind. Door middel van adviesgesprekken met ouders en/of school probeer ik eerst de positieve omstandigheden te creëren waarna het kind in staat is om zelf dingen aan te gaan, te leren en te groeien. Soms blijft het bij adviesgesprekken en kan iedereen weer verder met de tools die aangereikt zijn. De ouders en leerkrachten zijn immers degene die de “experts” moeten worden gezien zij het kind het meeste zien. En soms is verdieping nodig voor het kind d.m.v. een aantal sessies om zo al het aangeleerde te versterken en aan ‘kapstokjes te hangen” in het brein.

Naast het coachen van kinderen begeleid ik ook leerkrachten in processen waar ze vastlopen met een leerling en daardoor soms met zichzelf.